Nếu business có good customer service mà không có marketing & advertising là tiệm sẽ không phát triển thêm, hãy đăng ký hôm nay FREE 1 tháng cho tiệm. Công ty chỉ nhận 1 tiệm cho mỗi Zip Code, hổ trợ và giúp tiệm phát triển thêm, 100% guaranteed customers satisfaction, NO CONTRACT.

1. Chặn Bad Reviews.
2. Customer care feature – gain more 5 star reviews.
3. Báo hiệu khách khó hay dễ.
4. FREE system automatic cộng lương cho thợ.
5. FREE system automatic chia turn cho thợ theo Total or Turn.
6. FREE Send text coupons.
7. FREE Points reward system cho loyal customers.
8. FREE Online appointment sytem.
9. FREE Setup website with SEO rank #1 Google.
10. FREE video cho tiệm.
11. FREE setup point system và send text coupons cho khách cũ.
12. Advertising, email blast và posting thu hút thêm khách mới.
13. Reply to all reviews.
14. Weekly report to help business grow.

Contact us for a FREE SETUP
678-702-1123
https://www.top1nailsalon.com/

he thong pos cho tiem nails l best check in check out system cho tiem nail l he thong chia turn cho tho nail l he thong cong luong cho tiem nail l best pos system cho tiem nail l lam cach nao cho turn l gioi thieu pos system cho tiem nail l maketing cho tiem nail l advertising cho tiem nail l lam marketing tot cho tiem nail l lam sao marketing cho tiem nail l rank google l lam sao rank website 1 google l cach lam website cho tiem nail l cach lam quang cao cho tiem nail

source